Ecosystems

Kia ora, nau mai rā

Ko tā Ngā Tūtohu Aotearoa - Indicators Aotearoa New Zealand he tāpae i tētahi whakaahua nui o tō tātou oranga hei tāngata o Aotearoa e noho nei i Aotearoa New Zealand. Neke atu i te 100 ngā tūtohu kua whiria hei ine raraunga, mō ngā kaupapa whāiti. Mā ēnei tūtohu tātou katoa hei āwhina, mō ngā mahi aroturuki i te ahunga whakamua o tō tātou toiora ā-pāpori, ā-ōhanga, ā-taiao hoki.

Economic standard of living
Social connections

He Arotahi Tatauranga

E whakamahi ana Ngā Tūtohu Aotearoa – Indicators Aotearoa New Zealand i te kaupapa e kīa nei He Arotahi Tatauranga hei ara urutomo ki ngā tūtohu.

Mā ngā aronga e ono, arā,  - te ao Māori, te pitomata rawa tangata, te whakamana me te whakawātea, te mana motuhake ā-ōhanga, te āheinga ā-pāpori, me te toitū ā-taiao, e hora tētahi ara whai tikanga hei tiro i ngā tūtohu he āhua ōrite te kaupapa.    Waihoki, hei whakaū tēnei i ngā āhuatanga matawhānui, tui ngātahi o te toiora tangata, e hāngai tonu nei ki te titiro a te Māori ki te ao.

Ko te whakaaro ia kia mahi tahi ngā iwi, me ngāi Māori, me Tatauranga Aotearoa ki te hanga kāhui tūtohu hei whakaata i tētahi tirohanga toiora Māori mō Aotearoa New Zealand.

Tērā pea e arotakea, e whakahoutia He Arotahi Tatauranga, hei hua.