Ngā pānga whakawhiti whaitua

Ngā pānga o ā tātou mahi ki te toiora o te matuaiwi o ngā tāngata te ao

Ka whiriwhiri tēnei aronga ka pēhea pea te pānga o ngā mahi o ngā tāngata o Aotearoa ki ētahi atu whenua.

This dimension considers how the actions of New Zealanders can impact on other countries.

Ngā kaupapa whai pānga

3 Ngā Tūtohu