Te toiora ki ngā whakaaro o te tangata

He ariā whānui te toiora. Ka uru ki tēnei ingoa ngā taha e whā o te hauora o te tangata – ā, nā Tākuta Mason Durieon Durie te ariā o Te Whare Tapa Whā i hua, kei reira nei ēnei pou e whā e whakamāramatia ana:

  • Taha tinana (physical wellbeing)
  • Taha hinengaro (mental and emotional wellbeing)
  • Taha whānau (social wellbeing)
  • Taha wairua (spiritual wellbeing).

Ka pā hoki te toiora ki te kaha o te tangata ki te kawe ki te whakatutuki hoki i āna mahi, ki te whakamahi hoki i ōna pūmanawa (arā, te wātea o te tangata ki te whakapuaki kōrero me ngā whāinga wāhi ki te whakatutuki i ōna hiahia). Ko tēnei mea te toiora ki ngā whakaaro o te tangata ko ōna wawata mōna anō, me tōna māramatanga ki ngā painga o tōna noho i te ao.

 

 

Wellbeing, or hauora, is a broad concept. It encompasses the four dimensions of a person’s health – discussed in the well-known framework developed by Dr Mason Durie, Te Whare Tapa Wha:  Taha tinana (physical wellbeing) Taha hinengaro (mental and emotiona

E ai ki te tohunga hauora Māori ki a Tākuta Mason Durie ko ngā taha e whā o te whare tapa whā ka tautoko tētahi i tētahi, arā, he rite ki ngā pātū e whā o tētahi wharenui.

Ngā kaupapa whai pānga

6 Ngā Tūtohu